Kontakta Rapatac Basket

Kansli

Telefon: 026 - 10 25 10

Email: kansli@rapatac.se

Ledare

Andreas ”Biggan” Johansson (Herrar Division 3, Flickor 05-07): 070 – 672 10 59

Moussa N´Diaye (Pojkar 08-06, 05-03 & Lekbasket): 070 – 24 666 41