Rapatac Basket

  • Ge alla chansen till en vettig sysselsättning, oberoende av kön, hudfärg eller religion.

  • Ge möjligheter till anpassning och förståelse av samhället, i form av en trygg miljö med stöd från klubben.

  • Ödmjukhet, disciplin och lyhördhet är viktiga grundstenar hos de individer som utövar aktiviteter inom klubbens ramar.

  • Engagemang, hängivenhet och ansvar är de egenskaper föreningen behöver hos de individer som skall vara med och utveckla klubbens framtid.

  • Balans i livet med goda förhållanden till familj, skola/arbete, fritid, sömn och kost krävs för att nå dit vi vill. För detta krävs bl.a. en god planering så ingen del blir bortglömd.

  • Envishet, tålamod och styrkan att hantera motgångar är personliga egenskaper som skapar självförtroende, självkänsla och möjligheter att uppfylla drömmar om framgång, samt se saker för vad det kan bli inte bara är.